Zorg voor kinderen

Ieder kind is anders

Zorg voor kinderen

Informatie over de zorg op de st. Michiel

Ieder kind is anders. Ieder kind heeft zijn specifieke talenten. Op het cognitieve vlak, of op sportief, sociaal of creatief gebied. Daarnaast heeft ieder kind ook zijn of haar beperkingen in bepaalde kennis of vaardigheden. De één is een dromer, de ander onzeker, de volgende verveelt zich en weer een ander heeft heel veel moeite met lezen of krijgt maar geen grip op de sommen…
In dit stukje willen we u informeren over hoe we hier op school mee omgaan en welke deskundigheid we hiervoor in huis hebben.

Basiszorg

Alle leerkrachten bekijken systematisch de toets resultaten van de kinderen op de verschillende vakken. Daarnaast observeren de leerkrachten de leerlingen op hun werkhouding, hun motoriek en de omgang met klasgenoten. De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt 2 keer per jaar in beeld gebracht middels een vragenlijst. Daniëlle van Ravenswaay als intern begeleider bespreekt 4 keer per jaar met de leerkrachten alle kinderen in de klas.
Doordat we de ontwikkeling van de kinderen op bovenstaande manier monitoren kunnen de leerkrachten in spelen op de verschillen tussen kinderen. Zo worden de vakken rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling aangeboden op drie niveaus. De nieuwe lesmethoden bieden veel mogelijkheden om de kinderen te laten leren op het niveau dat bij hem of haar past.

Aanvullende zorg

Wanneer de resultaten of de observaties in de klas daar aanleiding toe geven wordt de aandacht voor het kind uitgebreid. In overleg met Daniëlle worden de observaties gerichter, er vinden gesprekken plaats met het kind en ook met de ouders. Dit verdiepende onderzoek leidt tot een aanpak.

  • Juf Daniëlle biedt de leerkrachten en de ouders ondersteuning bij moeilijkheden in leren of gedrag. Zij krijgen adviezen hoe het kind te ondersteunen op school en thuis.
    Ook wordt vaak besloten voor het kind zelf extra ondersteuning te organiseren. Er zijn verschillende mogelijkheden.
  • Ondersteuning in kleine groepjes.
  • Juf Esther en juf Roos zijn als onderwijsassistent heel wat uren aanwezig. Hierdoor kan zij, of de juf met groepjes apart stof herhalen of juist verdiepen.
  • Soms wordt besloten om een specifieke deskundige erbij te betrekken die de kinderen verder helpt, dit altijd in overleg met de ouders. Juf Daniëlle coördineert dit.
  • Ineke Kool werkt bij ons op school als remedial teacher. Zij ondersteunt de kinderen bij bepaalde leerproblemen. Ineke wordt door ouders zelf betaald, maar werkt op school en onder schooltijd. Het voordeel hiervan is dat er korte lijnen en goede overdracht is met de ouders en de leerkrachten en interne begeleiding.
  • Verder krijgen een aantal kinderen fysiotherapie of logopedie onder schooltijd. Deze begeleiding loopt via de zorgverzekering. Ook hier zijn de lijnen kort met ouders en school.
  • Tot slot hebben we leerkrachten in huis die zich hebben gespecialiseerd op een bepaald gebied. Juf Angelique en juf Dana hebben zich gespecialiseerd in de kinderen die meer en hoog begaafd zijn. Juf Anouk is de coördinator van de Kanjertraining en extra geschoold op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten kunnen ook bij hen terecht met hun vragen.

Op deze manier proberen we de talenten van kinderen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen en de beperkingen, die ieder van ons ook heeft, hanteerbaar te maken.