Missie en visie

We bereiden kinderen voor op de maatschappij

De kern van onze school: onderwijs en zorg

Ons onderwijs

We zien onze leerlingen. In wat ze kunnen, wat ze nog niet kunnen én wat ze nog moeten leren. Hierbij zijn de sociaal emotionele ontwikkeling en het welzijn van het kind belangrijke aandachtspunten. Ons onderwijs bereidt kinderen voor op de maatschappij. Leren leren staat centraal. Talentontwikkeling, creativiteit en 21ste eeuwse vaardigheden moedigen we aan.

Zorg

We starten elk vak klassikaal. Daarna bekijken we welke leerlingen meer tijd nodig hebben. En welke leerlingen meer uitdaging aan kunnen. Ons onderwijs op maat is per kind transparant en inzichtelijk. Voor de leerkrachten en voor de ouders/verzorgers.

Veiligheid

Ons uitgangspunt is dat ieder kind zich thuis en veilig voelt op onze school. Mocht dan onverhoopt niet zo zijn, dan zullen we met het kind, de ouders/verzorgers, de leerkracht en eventueel de klas in gesprek gaan.

‘Ik voel me hier fijn. Ik krijg veel steun van de juf en de andere kinderen.’

Leerling uit groep 5

Onze waarden

Vanuit onze identiteit moedigen we elkaar aan om vanuit deze waarden alles wat we doen vorm te geven.

Vertrouwen

We vertrouwen elkaar en de ander. Het vormt de basis voor een veilige omgeving. Een omgeving waar lef is om initiatieven te nemen. En waar fouten omgezet worden naar kansrijke leermomenten. Verantwoordelijkheid durven nemen is dan ook een logisch gevolg.

Acceptatie

We respecteren elkaar om wie we zijn en doen dat zonder waardeoordeel.

Moed

We kiezen met moed voor datgene waar we in geloven. We kiezen voor samenwerking met partijen die we nodig hebben om goed onderwijs te realiseren. We gaan moeilijke gesprekken en situaties niet uit de weg en houden ons doel voor ogen: goed onderwijs voor ieder kind.

Verantwoordelijkheid

We nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de taak. Maar ook onderling naar de groep of individuen. Dit geldt voor de kinderen, personeelsleden en ouders.

Groei

Groeien in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is een continu proces. We zien de school als maatschappij in het klein. Eentje waarin leerlingen in een veilige omgeving kunnen oefenen. Als pedagogen (ouders en school) groeien we in besef dat zelfstandigheids- en verantwoordelijkheidsontwikkeling nodig is om op eigen benen te leren staan. Hierdoor leren leerlingen keuzes te maken.

Inzicht

De kinderen zijn eigenaar van een eigen ontwikkeling. Dat kan omdat ze inzicht hebben in hun leerontwikkelingen. En omdat ze zelf helpen bij het inzichtelijk maken van die leervorderingen.

Plezier

Een van de belangrijkste dingen die we kinderen mee willen geven: maak plezier! Waardeer wat er is en geniet van kleine dingen.

Samen, als school en ouders, met en voor elkaar

Gemeenschap

Onze schoolgemeenschap onderscheidt zich doordat we een hechte gemeenschap vormen. We doen het samen. We bevorderen waar we kunnen samenwerking tussen alle groepen binnen de schoolgemeenschap. We leren leerlingen samenwerken en samen werken.

Pedagogisch partnerschap

we wisselen in ruime mate informatie uit met ouders. De leerontwikke-ling is op een transparante, toegankelijke en moderne manier beschikbaar voor ouders zodat ouders goed geïnformeerd zijn.

Communicatie

School en thuis werken op gelijkwaardig niveau samen vanuit de eigen rol. De com-municatiestructuren zijn zo opgezet en ingericht dat dit mogelijk gemaakt wordt. We benaderen elkaar vanuit een open houding zonder oordeel. We communiceren met een attitude die gericht is op samenwerken en het beste resultaat voor de leerling.

Visie cirkel van KBS St Michiel