KS Fectio

Visie en ambitie op onderwijsgebied
Inge Oelen

Inge Oelen

Directeur

KS Fectio

Onze school valt onder het bestuur van de Katholieke Scholenstichting Fectio. Twaalf scholen uit de gemeenten Houten en Bunnik vallen onder deze scholenstichting.

De stichting bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en het goed functioneren van de scholen. De bestuurder van de stichting bezoekt regelmatig de scholen om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. De bestuurder houdt nauw contact met de directeuren van de afzonderlijke scholen en informeert de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Alle informatie over KS Fectio vindt u op de website van de stichting.

Inge Oelen is de huidige bestuurder-directeur van KS Fectio.

Logo van KS Fectio

KS Fectio

Pelmolen 19
3994 XX Houten
T: 030 638 11 21
F: 030 638 11 22
E: info@ksfectio.nl