Oudervereniging

voor een goede gang van zaken

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging is een vereniging van alle ouders/verzorgers die kinderen op de St. Michiel hebben. En die een vrijwilliger ouderbijdrage hebben betaald. De oudervereniging wordt geleid door een bestuur, de ouderraad.

De oudervereniging ondersteunt verschillende activiteiten binnen én buiten de school. Denk aan carnaval, sinterklaas, kerstmis, paasviering en schoolreisjes. Daarnaast ondersteunt de oudervereniging ook de sport- en spelletjesdagen én de St. Michieldag.

In onze schoolgids (link) vindt u meer informatie over de oudervereniging. Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen. Dat kan door een mail te sturen naar ov.stmichiel@gmail.com of door op bijgaande button te klikken en het formulier in te vullen.

Kluscommissie

We willen de school veilig, gezellig en schoon houden. We zijn daarom heel blij met de Kluscommissie. Een groep ouders/verzorgers regelt allerlei grote en kleine werkzaamheden die in en om het schoolgebouw moeten gebeuren.

Contact met de OV

Button contact met OV

Hulpouders/verzorgers

Voor alle extra activiteiten buiten het lesrooster om is de inzet van hulpouders/verzorgers nodig. Tegelijkertijd is het een kans voor u om op een andere manier een kijkje binnen de school te nemen.

Wilt u zich aanmelden als hulpouder klikt u dan op bijgaande button en vul het formulier in.

Aanmelden als hulpouder

Button ouderhulp gevraagd