De St. Michiel heeft de katholieke identiteit.

De school werkt vanuit een katholieke levensbeschouwing waarbij andere levensvisies worden gerespecteerd en gewaardeerd. De school ziet andere levensovertuigingen niet als tegengesteld en  wil kinderen geen levensbeschouwelijke zaken opdringen.

Op onze school zetten we ons in om:

– Naastenliefde, solidariteit en respect een actieve plaats te geven in ons werk.

– Vanuit de gedachte van barmhartigheid en vergeving een klimaat te scheppen waarbij we morgen weer gewoon opnieuw kunnen beginnen ook al is er vandaag (in de klas, op het schoolplein, in het contact met een ouder/collega…. ) iets mis gegaan.

– Kinderen te leren met open hart en handen hun omgeving tegemoet te treden.

– Kinderen de kans te geven houding en gedrag te ontwikkelen vanuit een veilige omgeving.

– Kinderen naar antwoorden te laten zoeken op hun vragen, in het bijzonder met behulp van het christelijk geloof en de katholieke traditie.

– Kennis van geloof over te dragen.

Onze school besteedt actief aandacht aan:

– Katholieke vieringen, in ieder geval Kerst en Pasen.

– Bijbelverhalen, projecten/thema’s en bezinning . Hierbij maken we gebruik van de methode Trefwoord.

– De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie (groep 4-5) en het Vormsel (groep 8).

Iedereen is welkom op onze school, ook wanneer zij een andere dan de katholieke  levensbeschouwing hebben. Wel vragen we ouders en kinderen  in principe deel te nemen aan de activiteiten die op school plaatsvinden en bovenstaande uitgangspunten te accepteren en mee vorm te geven.

Hiermee geven we vorm aan het Identiteitsbeleid, wat in mei 2014 binnen stichting Fectio is geformuleerd.