Identiteit

De St. Michiel heeft de katholieke identiteit.

Identiteit

We zijn een katholieke basisschool in Schalkwijk. We werken vanuit de katholieke waarden en normen. We besteden veel aandacht aan naastenliefde, solidariteit en respect. Iedereen mag er zijn! En dus zijn ook kinderen van andere geloven en levensbeschouwingen welkom op onze school.

We vieren Allerzielen, Kerst en Pasen en vertellen verhalen uit de Bijbel. Daarnaast is er ook aandacht voor andere – ook niet-katholieke – feestdagen en rituelen.

Ouders en kinderen respecteren de uitgangspunten van de school en helpen bij het vormgeven hiervan. Kinderen doen zoveel mogelijk mee met alle activiteiten.

St. Michiel is één van de twaalf basisscholen van Katholieke Scholenstichting Fectio. De stichting heeft scholen in de gemeente Houten, Bunnik, Odijk en Werkhoven.

Uitzicht op de toren van de kerk