KBS St Michiel

Bij ons staat het kind centraal
Logo van KBS St Michiel

‘KBS St. Michiel is een gezellige en kleinschalige dorpsschool. Bij ons staat het kind centraal. We leren de kinderen om zo zelfstandig mogelijk en zo verantwoordelijk mogelijk hun eigen keuzen te maken. We willen hen leren dat te doen met open hart en open handen naar hun omgeving.’

Welkom op de website van katholieke basisschool St.Michiel.

St. Michiel in Schalkwijk is een kleine dorpsschool met grote ambities. We zijn een veilige plek waar kinderen kunnen groeien. Waar we kinderen ruimte bieden om te ontdekken wie ze zijn. En een plek om talenten te ontwikkelen.

Naast de kernvakken – taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie – krijgen de kinderen vanaf groep 1 ook Engelse les. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuureducatie én besteden we structureel aandacht aan de Kanjertraining. Hierbij draait het om onderling vertrouwen. Want, hoe groter het vertrouwen, hoe meer rust in de klas én hoe fijner het schoolklimaat is.

We zijn de enige school in het dorp. Peutergroep Schalkwijk zit ook in ons gebouw. Op hun website vindt u alle informatie: www.kmnkindenco.nl/pgpeuterspeelzaal-schalkwijk

Ouders én lokale ondernemers zijn erg betrokken bij de school, het team en het onderwijs. Ze verzorgen regelmatig gastlessen, ondersteunen creatieve circuits en organiseren en sponsoren feestjes en activiteiten. Dorpsbreed zet iedereen kennis en kwaliteiten in om er elke dag een fijne schooldag van te maken!

Alle informatie over onze school vindt u in onze schoolgids. Hierin vindt u onder andere informatie over inschrijven, ziekmelden en schooltijden.

Nieuwsgierig? Kom gerust een keer kijken. Of maak een afspraak. We maken graag tijd voor u.

Contactgegevens

Adres Lagedijk 17
3998 KA Schalkwijk
Telefoon 030-6011953
Email info@stmichiel.nl