Verwijsindex

wanneer het niet zo goed gaat

Verwijsindex

De verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen (0 tot 23 jaar) over wie zij zich zorgen maken. Het is een hulpmiddel om u en de mensen die uw kind begeleiden snel met elkaar in contact te brengen. Hierdoor is het gemakkelijker om snel hulp te regelen voor jeugdigen met wie het niet goed gaat of niet goed dreigt te gaan.

Uw kind kan bijvoorbeeld zijn ingeschreven omdat er zorgen zijn over het gedrag. Of vanwege een problematische gezinssituatie. Misschien is er nog iets heel anders aan de hand. Hoe dan ook: er is bezorgdheid over de ontwikkeling van uw kind.

Het is bij wet geregeld dat organisaties vanaf 2011 met de Verwijsindex moeten werken.

Procedure

Degene die uw kind in de verwijsindex zet, informeert u als eerste hierover. Als uw kind in de verwijsindex is opgenomen, gebeurt er in eerste instantie nog niets. Degene die hem of haar heeft ingeschreven, gaat gewoon verder met het bieden van hulp, onderwijs of begeleiding zoals afgesproken. Pas als een tweede hulpverlener, beroepskracht of instelling uw kind registreert, ontstaat er een match.

Passende hulp

Met uw instemming bespreken de partijen samen met u hoe de best passende hulp voor uw kind en eventueel het gezin, geregeld kan worden. U wordt daar natuurlijk bij betrokken, want het gaat over uw kind en gezin. Eén persoon coördineert alle hulp. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners en uw gezin. En dat betekent dat de hulp aan uw kind en/of uw gezin verbetert. De Verwijsindex zorgt ervoor dat uw kind zo snel mogelijk, zo eenvoudig mogelijk en zo goed mogelijk geholpen wordt.

Gegevens

In de Verwijsindex staan alleen de naam van degene die registreert en de naam, adres en geboortedatum van uw kind. Dus géén inhoudelijke informatie. Na een bepaalde periode wordt het signaal inactief gemaakt en na maximaal 7 jaar is het signaal niet meer zichtbaar.

Meer informatie

Op de volgende website kunt u meer lezen over de Verwijsindex: www.verwijsindexmiddennederland.nl