Protocol voor groepsouders

ondersteunen van de leerkracht bij praktische zaken

Protocol voor groepsouders

Algemeen

Aan het eind van een schooljaar of aan het begin van een nieuw schooljaar wordt er door de leerkracht persoonlijk een ouder benaderd voor deze taak. Het is ook mogelijk dat twee ouders samen deze taak uitvoeren. We leggen de namen van deze ouders vast, zodat we bij voorkeur elk jaar een andere ouder kunnen benaderen. In de eerste weken van het schooljaar wordt er door de leerkracht samen met de groepsouder(s) afspraken gemaakt voor het komende schooljaar.

Taken

Taak: het ondersteunen van de leerkracht(en) bij praktische zaken.

Mogelijke taken:

 • lijsten / oproepen maken voor b.v. rijden naar………
 • ouders voor excursies e.d. regelen
 • inkopen doen voor:
  • verjaardag van de juf / meester
  • bepaald project
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • uitstapjes
 • hulp bij expressievakken regelen:
  • kleding
  • decor
  • inoefenen toneel;
  • handvaardigheid
 • raamschilderingen maken
 • ………

De groepsouders hebben niet automatisch het recht om mee te gaan met excursies of op schoolreisje of schoolkamp.

Communicatie

 • Berichten die worden verstuurd via email worden altijd eerst aan de leerkracht voorgelegd voordat ze worden verzonden. Alle geadresseerden zullen in de adresregel “BCC” geplaatst worden. Hierdoor kunnen adreslijsten niet voor andere
  doeleinden gebruikt worden dan de bedoeling is en blijven e-mailadressen privé.
 • Als er vragen over schoolzaken worden gesteld aan de groepsouders, wordt de leerkracht op de hoogte gesteld.
 • De praktijk laat zien dat groepsouders ook worden benaderd met allerlei zaken die niet bij hen thuis horen. We willen de groepsouders beschermen tegen die rol door er duidelijke afspraken over te maken. Met deze afspraken hopen we ook ongewenst, onderling contact over schoolse zaken via email te voorkomen.
  • In het geval van klachten of ontevredenheid wijst de groepsouder de betreffende ouder op de klachtenregeling (eerst naar de leerkracht. Indien de klacht naar ontevredenheid wordt afgehandeld, naar de directeur).
  • Ook kan de groepsouder onder bepaalde omstandigheden doorverwijzen naar de MR. Ook hiervoor geldt dat eerst de leerkracht en de directeur benaderd zouden moeten zijn. Voor de MR geldt tevens dat het niet over 1 kind kan
   gaan, maar over beleid.