Meldcode

in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld

Meldcode

Op 1 juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld Kindermishandeling ingevoerd. Hiermee worden alle professionals die werken met gezinnen en kinderen verplicht om met een protocol te werken bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel van de meldcode is dat instellingen vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en het voorkomen van handelingsverlegenheid bij professionals, zodat er iets wordt gedaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op https://handelingsprotocol.nl/utrecht-home-2

Onze eigen meldcode vindt u hier.

Stappen

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
Stap 3: gesprek met de cliënt.
Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.