De interne begeleider (IB) is degene die de leerlingenzorg coördineert en begeleidt.

Op onze school heeft Bianca van den Heuvel deze taak op zich genomen.

Zij is hiervoor 2 dagen beschikbaar (maandag en vrijdag).

Haar taak bestaat onder meer uit:

– Het volgen en begeleiden van kinderen die extra zorg nodig hebben

– Helpen van collega’s die “zorg- en pluskinderen” in de groep hebben

– Uitvoeren van pedagogisch en didactisch onderzoek

– Ondersteunen van collega’s bij het schrijven van handelingsplannen voor individuele leerlingen.

– Onderhouden van de administratie van de “zorgleerlingen”.

– Voorbereiden en leiding geven aan vergaderingen rond “zorg”.

– Overleg met hulpverlenende instanties (orthopedagoog, Eduniek, OPPU, Altrecht, logopedist, schoolarts, bureau jeugdzorg, vertrouwensarts, school voor speciaal onderwijs)

– Overleg met collega’s en ouders

Wilt u in contact komen met Bianca dan kunt u haar mailen: bianca.vandenheuvel@stmichiel.nl .