Judith van Eck

Judith van Eck

De directeur heeft de leiding van de school op zowel organisatorisch, onderwijskundig, financieel als personeelsgebied. De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich op school afspeelt.

 

Om de kwaliteit van het onderwijs, de zorg, het plezier en de veiligheid van kinderen op de St. Michiel te realiseren:
– Ondersteunt en faciliteert ze de teamleden in hun functioneren.
– Vertaalt ze beleid vanuit stichting Fectio en wetgeving vanuit de overheid, naar de dagelijkse schoolpraktijk.
– Initieert, coördineert en integreert ze beleidsontwikkelingen op schoolniveau.
– Bewaakt ze de uitvoering van afspraken en beleid.
– Draagt ze zorg voor informatie aan-, en is ze aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, personeel en de omgeving van de school.

Op de St. Michiel is sinds augustus 2015 Judith van Eck de directeur. Zij is hiervoor 4 dagen beschikbaar (maandag t/m donderdag). Wilt u in contact komen met Judith dan kunt u haar mailen: directie@stmichiel.nl.

RDO_vignet_kleur

Judith is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden.