De directeur heeft de leiding van de school op zowel organisatorisch, onderwijskundig, financieel als personeelsgebied. De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich op school afspeelt.

Om de kwaliteit van het onderwijs, de zorg, het plezier en de veiligheid van kinderen op de St. Michiel te realiseren:
– Ondersteunt en faciliteert ze de teamleden in hun functioneren.
– Vertaalt ze beleid vanuit stichting Fectio en wetgeving vanuit de overheid, naar de dagelijkse schoolpraktijk.
– Initieert, coördineert en integreert ze beleidsontwikkelingen op schoolniveau.
– Bewaakt ze de uitvoering van afspraken en beleid.
– Draagt ze zorg voor informatie aan-, en is ze aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, personeel en de omgeving van de school.

Op de St. Michiel is sinds januari 2022 Françoise Voskuil de directeur. Zij is hiervoor 4 dagen beschikbaar (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Wilt u in contact komen met Françoise dan kunt u haar mailen: directie@stmichiel.nl of francoise.voskuil@stmichiel.nl .

RDO_vignet_kleur

Françoise is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden.