Inschrijving

De ouder(s)/verzorger(s) maken een afspraak met de directie (030-6011953) voor een kennismakingsgesprek. De school wordt bekeken en de ouder(s)/verzorger(s) krijgen informatie over onze werkwijze en de wijze waarop we ons onderwijs vorm geven. Het protocol verantwoordelijkheden school – ouders wordt in dit gesprek toegelicht.
Ook geven ouder(s)/verzorger(s) informatie over hun kind. De inschrijving gebeurt door het invullen van een inschrijfformulier. Een aantal weken voor een kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact op met de ouder(s)/verzorger(s) voor een intake gesprek. Hierin kunnen de ouders en de leerkracht kennis maken en worden er afspraken gemaakt over drie wenmomenten.

 

Intakegesprek

Om een beeld te krijgen van de nieuwe leerling, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) 4-6 weken voordat de leerling start op onze school een intakeformulier per mail toegestuurd. Zij vullen dit formulier in en sturen het vervolgens, per mail, terug naar de leerkracht vóórdat de leerling de eerste wendag heeft. Tijdens de wenperiode hebben de ouder(s)/verzorger(s) een intakegesprek met de leerkracht aan de hand van het intakeformulier. Daarnaast vraagt de leerkracht om informatie uit het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal. De ouder(s)/verzorger(s) zijn verplicht deze informatie te geven. Eventuele extra zorg kan dan vroegtijdig worden aangewend.