Wat doet de OV?

KS Fectio, het team van de St. Michiel en ouders zorgen gezamenlijk voor een goede gang van zaken in de school. Zij werken samen vanuit hun eigen (wettelijke) rol. De OV heeft de volgende taken:

- Activiteiten binnen en buiten school organiseren in samenwerking met het team.

- De samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en de betrokkenheid van de ouders te vergroten.

 

Hoe doet de OV dit?

Een groot deel van de gezellige activiteiten die op basisschool St Michiel voor de kinderen worden georganiseerd, worden ondersteund door de oudervereniging. Hiervoor zijnverschillende commissies samengesteld, waaronder:

- Specifieke feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en schoolreisjes worden vormgegeven door ondersteuning vanuit de OV en actieve hulpouders.

- Daarnaast levert de OV een kleinere bijdrage aan activiteiten die vanuit het team worden geregeld, zoals de St. Michieldag, sportdagen en spelletjesdagen.

- De Luizencontrole: deze vindt in de week na iedere vakantie plaats.

- De Kluscommissie: De kluscommissie houdt zich bezig met allerlei grote en kleine werkzaamheden die in en om het schoolgebouw gedaan moeten worden. Vijf keer per jaar organiseert de kluscommissie een klusochtend (zaterdag) waarop een aantal enthousiaste ouder(s) / verzorger(s) aan de slag gaat met klussen die op dat moment nodig zijn.

 

Hulpouders

Al deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder de inzet van hulpouders. Daarnaast is het voor ouders leuk om op deze manier een kijkje binnen school te kunnen nemen en vinden kinderen het natuurlijk erg leuk als hun ouder een keer meedraait op school bij één van de activiteiten. Ouders kunnen (met voorkeur aan het begin van het schooljaar) aangeven voor welke activiteit(en) zij ingezet kunnen en willen worden. Dit kan door u in te schrijven via de knop 'ouderhulp gevraagd' op deze website. Naar aanleiding hiervan neemt de OV bij het organiseren van de activiteit contact op met de ouder.

 

Vergaderingen

Het bestuur van de oudervereniging (ouderraad) vergadert 6 keer per jaar. Daarnaast houdt de ouderraad elk jaar in het najaar een jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt het beleid van de ouderraad toegelicht en besproken. De ouderraad geeft dan ook een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van het afgelopen schooljaar en stelt een begroting voor die betrekking heeft op het komende schooljaar.

Dit schooljaar is de jaarvergadering op 10 oktober 2018 om 8.30 uur.

 

Wat is de OV?

De OV is officieël een vereniging van alle ouders die hun kinderen op St. Michiel hebben en die de vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald. De OV wordt geleid door een - uit haar leden gekozen - bestuur, genaamd: ouderraad.

De OV is te bereiken via ov.stmichiel@gmail.com.