2) Alle nieuwe ouder(s) / verzorger(s) worden uitgenodigd voor een intake-gesprek met de directeur.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a;

de schoolorganisatie
zorgstructuur
visie van de school
identiteit
contact ouders - school
eventuele bijzonderheden m.b.t. het kind
vragen van ouder(s) / verzorger(s).
Tevens krijgen de ouder(s) / verzorger(s), met hun kind, als die bij het gesprek aanwezig is, een rondleiding door de school.

3) Ouder(s) / verzorger(s) schrijven hun kind in door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier en het inleveren van een ouderverklaing en een bewijsstuk burgersservicenummer. Ouders ontvangen een bevestiging van inschrijving.

4) Een paar weken voordat de leerling 4 jaar wordt, krijgt hij/zij een kennismakingsboekje thuisgestuurd. U kunt dit alvast doornemen met uw zoon of dochter en de plaatjes kunnen gekleurd worden. De leerkracht neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken over de wenmomenten.
Tijdens deze wenmomenten maakt u kennis met de klassenleerkracht en de dagelijkse gang van zaken in de groep. Eventuele bijzonderheden van het kind kunnen tijdens dit gesprek besproken worden.

5) Bij het eerste wenmoment krijgen ouders de bijlage van het inschrijfformulier mee, vullen deze in en geven deze terug aan de leerkracht.

6) Na 6 weken nodigt de leerkracht u uit voor een voortgangsgesprek. Onderwerpen die dan aan de orde kunnen komen zijn;
de voorschoolse ontwikkeling van het kind
het overdrachtformulier van de peuterspeelzaal (indien aanwezig)
de eventuele versnelde ontwikkeling
Het verloop van de eerste schoolperiode

U kunt geen gebruik meer maken van het gezamenlijke inschrijfmoment.