Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Rekenenpluspunt

 

           
Taal

schatkist

taalverhaal taal

 

 

 

 

Spelling

taalverhaal spelling

Technisch lezen

fonemisch bewustzijn

veilig leren lezen

estafette

Begrijpend lezen

grip op lezen

Studeren lezen

blits

Aardrijkskunde

meander

Geschiedenis

brandaan

Natuur

naut

Engels

hello world

Schrijven

pennenstreken

schrijven