In elke groep zijn er 1 of 2 ouders die de leerkracht ondersteunen met regelklusjes. Hierbij valt te denken aan het regelen van rij-ouders naar activiteiten, ondersteuning bij groepsgebonden activiteiten en andere activiteiten waarbij we hulp kunnen gebruiken. Het gaat er niet zozeer om dat de groepsouder zelf alles meedoet, alhoewel dat wel kan, maar meer om het ondersteunen bij het organiseren. Het is niet de bedoeling dat dit de OV-taken gaat overlappen of vervangt. De leerkracht regelt zelf de groepsouder.